ett huvudsyfte med Baptistbegravningen är att erbjuda hopp och tröst till familjen och vännerna och att komma ihåg de avlidnas liv. Detta hopp bygger på tron på de dödas uppståndelse. På grund av sitt mål att trösta familjen, kondoleanser, besökstjänster, och lovtal spelar en viktig roll i Baptistbegravningar.

på grund av baptistkyrkans församlingskaraktär finns det flexibilitet i hur begravningar organiseras och den lokala pastorn kommer alltid att vara den bästa myndigheten för tull som är lämplig i en viss kyrka.

besök
eftersom ett viktigt syfte med begravningen är att erbjuda familjen tröst; besök, vanligtvis på ett begravningshem, är en viktig del av traditionen. Vid dessa besök erbjuds kondoleanser till familjen, minnet av de avlidna delas och vänner och familj ger varandra ömsesidigt stöd. Kroppen är vanligtvis tillgänglig för visning i en öppen kista, men det är valfritt att titta på kroppen. Kvinnor och män ska vara klädda i mörka kläder. Gäster som väljer att se kroppen bör göra det på ett lugnt och värdigt sätt och visa respekt både för de avgick och för familjen.

både balsamering av kroppen för visningar och kremeringstjänster accepteras, men traditionella visningar av kroppen är mer typiska i Baptisttraditionen.

begravningstjänster
begravnings-eller minnesgudstjänsten, som kan hållas i en kyrka eller begravningsbyrå, är en gudstjänst. Dess främsta syfte är att erbjuda hopp till familjen baserat på en fast tro på de dödas uppståndelse. Tjänsten, utförs av en pastor, kommer att vara 30 till 60 minuter lång men kan vara längre. Den lokala pastorn och familjens önskemål kan hjälpa till att forma tjänstens exakta natur. Vanligtvis kommer det att finnas en åkallan, dödsruna, läsningar från Skriften, psalmer, lovtal, en predikan, avslutande avläsningar och avslutande Musik. Fokus för bönerna och avläsningarna är att be om Guds hjälp för att förbereda själen för att möta Gud och ge hopp till familjen. Det finns en mängd avläsningar från Gamla och Nya Testamentet som kommer att vara av stort värde, och pastorn eller begravningsdirektören kommer att kunna dela val som familjen kan välja mellan.

Musik
traditionell musik och psalmer som sjungits under begravningen innehåller vanligtvis uppmuntrande och hoppfulla ord. Mer samtida musik kan inkluderas så länge den är religiös. Deltagare bör sjunga om det inte bryter mot deras religiösa tro. Familjen kommer vanligtvis att kunna välja de psalmer som är mest meningsfulla för dem.

begravning
en tjänst hålls vanligtvis vid graven efter begravningen. Tjänsten kan vara så enkelt som en läsning från Skriften, till exempel Psalm 23, (”Herren är min herde”) följt av en bön, eller det kan vara mycket mer genomarbetade, särskilt om militära eller andra ceremonier är inblandade. Familjens önskemål avgör hur kort eller detaljerad tjänsten är. Både familj och gäster brukar delta. När kistan är engagerad i marken följer en välsignelse av pastorn. Ganska ofta kan en mottagning följa i kyrkan, ett hem eller en restaurang, där människor delar mat, berättelser och minnen av den avlidna älskade.

på grund av baptistkyrkans församlingskaraktär, och eftersom det finns cirka 43 Baptistbeteckningar, kommer en baptistpastor att vara din bästa rådgivare för att ordna en begravningstjänst för att matcha lokala seder och traditioner.

som ett exempel på vad en ”Going Home” – tjänst i National Baptist Convention innebär kan du klicka på den här länken. För att lära dig om de grundläggande övertygelserna i Southern Baptist Convention kring ”Last Things” och ytterligare kärnföreställningar, kan du klicka på den här länken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.