mål: att utvärdera känsligheten och specificiteten hos det modifierade Evans blue dye test jämfört med den fiberoptiska endoskopiska utvärderingen av sväljning för att detektera aspiration hos trakeostomiserade patienter.

metoder: Denna observationsnoggrannhetsstudie inkluderade 17 patienter på sjukhus för respiratoriska komplikationer, utsatta för långvarig intubation och av denna anledning trakeostomiserad.

resultat:Genomsnittlig patientålder var 60,2 21,0 år. Aspiration identifierades hos 10 patienter vid bedömning av fiberoptisk endoskopisk utvärdering av sväljning; av dessa hade 1 aspiration när de utvärderades med modifierat Evans blue dye test. Färgtestet hade en känslighet på 10,0 procent och specificitet på 100,0 procent för detektering av aspiration. Fiberoptisk endoskopisk utvärdering av sväljning avslöjade inga statistiskt signifikanta samband mellan aspirationsnärvaro och: tal-och språkterapivaraktighet, intubationstid eller trakeostomi plus mekanisk ventilationsvaraktighet.

slutsats: det modifierade Evans blue dye-testet är enkelt och billigt och kräver inte förkunskaper i endoskopi; det kan användas som ett första screeningtest hos alla trakeostomiserade patienter för utvärdering av aspiration. Fiberoptisk endoskopisk utvärdering av sväljning bör dock användas för en mer omfattande diagnos av trakeostomipatienter, särskilt för dem med hög risk för aspiration.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.