Eustachi studerade medicin i Rom och Padua. Han tillbringade större delen av sin yrkeskarriär i Rom där han undervisade i anatomi, utförde obduktioner och dissektioner och tjänade som läkare till hertigen av Urbino och så småningom kardinal Giulio della Rovere. Han var en anhängare av galenisk anatomi, till skillnad från hans samtida, Vesalius. Han studerade anatomin i det inre örat och beskrev korrekt röret som nu bär sitt namn (Eustachian-röret). År 1552 hade Eustachi ritat och graverat 47 plattor som visar den mänskliga anatomin som han hade undersökt; dock trycktes endast 8 plattor med text under hans livstid. De opublicerade plattorna upptäcktes inte förrän på 18-talet av Giovanni Maria Lancisi, som fortsatte att publicera de återstående plattorna med text 1714 under titeln Tabulae anatomicae Bartholomaei Eustachii. Hade hela hans samling av plattor publicerats under hans livstid, är det troligt att både Eustachi och Vesalius skulle erkännas som medgrundare av modern mänsklig anatomi, i motsats till endast Vesalius. Källor: http://exhibits.hsl.virginia.edu/treasures/bartolomeo-eustachi-1520-1574/ & https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/eustachi_bio.html & https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Eustachi bildkälla: Wikimedia commons (public domain).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.