Abstrakt

Clostridioides difficile (tidigare Clostridium) är en viktig orsak till sjukvårdsrelaterad diarre och är alltmer närvarande i samhället. Historiskt sett ansågs C difficile-infektion vara lätt att diagnostisera och behandla. Under de senaste två decennierna har dock diagnostiska tekniker förändrats i linje med en större förståelse för fysiopatologin för C difficile-infektion och användningen av nya terapeutiska molekyler. Utvecklingen av diagnosen visade att det fanns en viktig under-och feldiagnos av C difficile infektion, betonar vikten av algoritmer som rekommenderas av europeiska och nordamerikanska infektionssjukdomar samhällen för att få en tillförlitlig diagnos. Tidigare ansågs metronidazol vara referensläkemedlet för att behandla C difficile-infektion, men nyligen har vankomycin och andra nyare läkemedel visat sig ha högre botningshastigheter. Återkommande infektion representerar en nyckelparameter i utvärderingen av nya läkemedel, och utmaningen är att rikta in sig på rätt population med den anpassade terapeutiska molekylen. Vid flera återfall rekommenderas fekal mikrobiottransplantation. Nya tillvägagångssätt, inklusive antikroppar, vacciner och nya molekyler är redan tillgängliga eller på gång, men mer data behövs för att stödja införandet av dessa i praktiken riktlinjer. Denna översyn syftar till att ge en baslinje för kliniker att förstå och stratifiera sitt val vid diagnos och behandling av C difficile-infektion baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.