Wisconsin Lt.guvernör Barbara Lawton fick 2008 Lieutenant Governors Arts Award för hennes konstförespråkare i hela staten. Efter att ha tillträtt 2003 har Lawton varit en outtröttlig mästare för konst-och konstutbildning i Wisconsin. Ledarna för Wisconsin Arts Board och Arts Wisconsin nominerade överstelöjtnant Lawton för utmärkelsen. Som ordförande för Wisconsin Arts Board, den statliga byrån tillägnad kreativitet, kultur, samhälle och handel, Lawton har riktat byrån att engagera både offentliga och privata sektorer i en gemensam agenda för att etablera Wisconsin fäste i den kreativa ekonomin. På så sätt har hon främjat konst-och kulturindustrin som en kraftfull sektor i sig och som den animerande kraften för tillväxt i samhällen över hela staten.

Lawton utvecklade New Economy Funding Initiative, en djärv vision för ökade statliga investeringar i konsten som ger Wisconsin den konkurrensfördel den behöver för att trivas i 21-talets ekonomi. Lt. guvernör var också en av skaparna av Wisconsin Task Force on Arts and Creativity in Education i samarbete med State Superintendent of Public Instruction Elizabeth Burmaster. Arbetsgruppen kommer att ta itu med den väsentliga rollkonstutbildningen och utvecklingen av alla elevers kreativa kapacitet spelar i studenternas liv, för att definiera deras framtid, livskvaliteten i Wisconsin samhällen och statens ekonomi.

Lt. guvernör Lawtons ledarskap erkändes ytterligare när hon blev inbjuden att presentera staternas intressen för 2007 Americans for the Arts National Arts Policy Roundtable, ”tänker kreativt, arbetar globalt: konstens roll i att bygga en amerikansk arbetskraft från 21-talet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.