głównym celem pogrzebu baptystycznego jest ofiarowanie nadziei i pocieszenia rodzinie i przyjaciołom oraz przypomnienie sobie życia zmarłych. Nadzieja ta opiera się na wierze w zmartwychwstanie umarłych. Ze względu na swój cel, aby pocieszyć rodzinę, kondolencje, usługi odwiedzin i pochwały odgrywają ważną rolę w pogrzebach Baptystów.

ze względu na Kongregacyjny charakter kościołów baptystycznych istnieje elastyczność w sposobie organizowania pogrzebów, a miejscowy pastor zawsze będzie najlepszym autorytetem w zakresie zwyczajów właściwych w konkretnym kościele.

odwiedziny
ponieważ głównym celem pogrzebu jest zapewnienie komfortu rodzinie; odwiedziny, zwykle w domu pogrzebowym, są ważną częścią tradycji. Podczas tych wizyt składane są kondolencje rodzinie, wspólne są wspomnienia zmarłych, a przyjaciele i rodzina wzajemnie się wspierają. Ciało jest zwykle dostępne do oglądania w otwartej trumnie, ale oglądanie ciała jest opcjonalne. Kobiety i mężczyźni powinni być ubrani w ciemne ubrania. Goście, którzy decydują się na oglądanie ciała, powinni robić to w sposób cichy i godny, okazując szacunek zarówno zmarłym, jak i rodzinie.

zarówno balsamowanie ciała do oglądania, jak i kremacja są akceptowane, ale tradycyjne oglądanie ciała jest bardziej typowe w tradycji baptystycznej.

Usługi Pogrzebowe
pogrzeb lub nabożeństwo żałobne, które może odbywać się w kościele lub domu pogrzebowym, jest nabożeństwem religijnym. Jego głównym celem jest ofiarowanie rodzinie nadziei opartej na mocnej wierze w zmartwychwstanie. Nabożeństwo, wykonywane przez pastora, będzie trwać od 30 do 60 minut, ale może być dłuższe. Miejscowy pastor i życzenia rodziny mogą pomóc w kształtowaniu dokładnego charakteru nabożeństwa. Zazwyczaj będzie inwokacja, nekrolog, odczyty z Pisma Świętego, hymny, pochwały, kazanie, odczyty zamykające i muzyka zamykająca. Celem modlitw i czytań jest prośba o pomoc Boga w przygotowaniu duszy do spotkania z Bogiem i zapewnienie nadziei rodzinie. Istnieje wiele czytań ze Starego i Nowego Testamentu, które będą miały wielką wartość, a pastor lub kierownik pogrzebu będą mogli dzielić się wyborami, z których rodzina może wybrać.

Muzyka
Tradycyjna muzyka i hymny śpiewane podczas pogrzebu zazwyczaj zawierają słowa zachęty i nadziei. Bardziej współczesna muzyka może być włączona, o ile jest religijna. Uczestnicy powinni śpiewać, chyba że narusza to ich przekonania religijne. Rodzina Zazwyczaj będzie w stanie wybrać hymny, które są dla nich najbardziej znaczące.

pochówek
nabożeństwo odbywa się zazwyczaj przy grobie po pogrzebie. Nabożeństwo może być tak proste, jak czytanie z Pisma Świętego, na przykład Psalm 23 („Pan jest moim pasterzem”), po którym następuje modlitwa, lub może być o wiele bardziej rozbudowane, zwłaszcza jeśli chodzi o ceremonie Wojskowe lub inne. Życzenia rodziny określają, jak krótka lub skomplikowana jest Służba. Zwykle uczestniczą w niej zarówno rodzina, jak i goście. Po oddaniu trumny do ziemi następuje błogosławieństwo pastora. Dość często przyjęcie może nastąpić w kościele, domu lub restauracji, gdzie ludzie dzielą się jedzeniem, historiami i wspomnieniami o zmarłej ukochanej osobie.

ze względu na Kongregacyjny charakter kościołów baptystycznych i ponieważ istnieje około 43 baptystycznych denominacji, Baptystyczny pastor będzie twoim najlepszym doradcą w organizowaniu pogrzebu dopasowanego do lokalnych zwyczajów i tradycji.

jako przykład tego, co oznacza” powrót do domu ” w krajowej konwencji baptystycznej, możesz kliknąć ten link. Aby dowiedzieć się o podstawowych wierzeniach w Południowej Konwencji Baptystów wokół „ostatnich rzeczy” i dodatkowych podstawowych wierzeniach, możesz kliknąć ten link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.