cel: ocena czułości i swoistości modified Evans blue dye test compared to the fibre-optic endoskopowa ocena połykania to detect aspiration in tracheostomized patients.

: Badanie dokładności obserwacji obejmowało 17 pacjentów hospitalizowanych z powodu powikłań ze strony układu oddechowego, poddanych przedłużonej intubacji i z tego powodu poddanych tracheostomii.

wyniki: średni wiek pacjenta wynosił 60, 2 ± 21, 0 lat. Aspirację zidentyfikowano u 10 pacjentów ocenianych za pomocą światłowodowej endoskopowej oceny połykania; u 1 z nich aspiracja była oceniana za pomocą zmodyfikowanego testu niebieskiego barwnika Evansa. Test barwnika miał czułość 10,0% i swoistość 100,0% dla wykrywania aspiracji. Światłowodowa endoskopowa ocena połykania nie wykazała statystycznie istotnych związków między obecnością aspiracji a: czasem trwania terapii mowy i języka, czasem intubacji lub tracheostomią i czasem trwania wentylacji mechanicznej.

wniosek: zmodyfikowany test niebieskiego barwnika Evansa jest prosty i niedrogi i nie wymaga wcześniejszej wiedzy w zakresie endoskopii; może być stosowany jako wstępny test przesiewowy u wszystkich pacjentów z tracheostomizacją do oceny aspiracji. Jednakże światłowodowa endoskopowa ocena połykania powinna być stosowana do bardziej kompleksowej diagnostyki pacjentów z tracheostomią, zwłaszcza u osób z wysokim ryzykiem aspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.