Byonic to nazwa pakietu oprogramowania do identyfikacji peptydów i białek za pomocą tandemowej spektrometrii masowej. To oprogramowanie, które dopiero niedawno stało się dostępne na rynku, ułatwia znacznie szerszy zakres możliwości wyszukiwania niż poprzednie oprogramowanie do wyszukiwania, takie jak SEQUEST i Mascot. Byonic pozwala użytkownikowi definiować zasadniczo nieograniczoną liczbę typów modyfikacji zmiennych. Byonic pozwala również użytkownikowi na ustalenie oddzielnego limitu na liczbę wystąpień każdego typu modyfikacji, tak aby wyszukiwanie mogło brać pod uwagę tylko jedną lub dwie przypadkowe modyfikacje, takie jak utlenianie i deamidacja na peptyd, jednak pozwala na trzy lub cztery modyfikacje biologiczne, takie jak fosforylacje, które mają tendencję do klastrowania się razem. Dlatego Byonic może wyszukiwać dziesiątki, a nawet setki typów modyfikacji jednocześnie bez nadmiernie dużej eksplozji kombinatorycznej. Wyszukiwanie wieloznaczne byonica pozwala użytkownikowi wyszukiwać nieprzewidziane lub nawet nieznane modyfikacje obok znanych modyfikacji. Wreszcie, Wyszukiwanie glikopeptydów Byonic pozwala użytkownikowi zidentyfikować glikopeptydy bez uprzedniej wiedzy o masach glikanów lub miejscach glikozylacji. Curr. Protokół. Bioinformatyka. 40:13.20.1‐13.20.14. © 2012 by John Wiley & Sons, Inc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.