Eustachi studiował medycynę w Rzymie i Padwie. Większość swojej kariery zawodowej spędził w Rzymie, gdzie nauczał anatomii, wykonywał autopsje i sekcje, a także służył jako lekarz księciu Urbino, a ostatecznie Kardynałowi Giulio Della Rovere. Był zwolennikiem anatomii Galenicznej, w przeciwieństwie do swojego współczesnego, Wezaliusza. Studiował anatomię ucha wewnętrznego i poprawnie opisał rurkę, która teraz nosi jego imię (trąbkę Eustachiusza). Do 1552 Eustachi narysował i wyrył 47 tablic przedstawiających anatomię człowieka, którą badał; jednak tylko 8 tablic zostało wydrukowanych z tekstem za jego życia. Niepublikowane płyty zostały odkryte dopiero w XVIII wieku przez Giovanniego Marię Lancisi, który w 1714 roku opublikował pozostałe płyty z tekstem pod tytułem Tabulae anatomicae Bartholomaei Eustachii. Gdyby cały jego zbiór tablic został opublikowany za jego życia, jest prawdopodobne, że zarówno Eustachiusz, jak i Vesalius zostaliby uznani za współtwórców współczesnej anatomii człowieka, w przeciwieństwie do tylko Vesaliusa. Źródła: http://exhibits.hsl.virginia.edu/treasures/bartolomeo-eustachi-1520-1574/ & https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/eustachi_bio.html & https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Eustachi źródło obrazu: Wikimedia commons (domena publiczna).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.