een belangrijk doel van de Doopsgezinde begrafenis is om hoop en troost te bieden aan de familie en vrienden, en om het leven van de overledenen te herinneren. Deze hoop is gebaseerd op het geloof in de opstanding van de doden. Vanwege het doel om de familie te troosten, condoleances, visitatie diensten, en lofredes spelen een belangrijke rol in Baptisten begrafenissen.

vanwege het gemeentelijk karakter van Baptistenkerken, is er flexibiliteit in de manier waarop begrafenissen worden georganiseerd en de lokale pastor zal altijd de beste autoriteit zijn op het gebied van gewoonten die geschikt zijn in een specifieke kerk.

visitatie
omdat een belangrijk doel van de begrafenis is om comfort te bieden aan het gezin; visitaties, meestal in een begrafenisonderneming, zijn een belangrijk onderdeel van de traditie. Bij deze bezoeken worden condoleances aangeboden aan de familie, herinneringen aan de overledenen worden gedeeld, en vrienden en familie bieden elkaar wederzijdse steun. Het lichaam is meestal beschikbaar voor het bekijken in een open kist, maar het bekijken van het lichaam is optioneel. Vrouwen en mannen moeten worden gekleed in donkere kleding. Gasten die ervoor kiezen om het lichaam te bekijken, moeten dit op een rustige en waardige manier doen, met respect voor zowel de overledenen als de familie.

zowel balsemen van het lichaam voor bezichtigingen als Crematiediensten worden geaccepteerd, maar traditionele bezichtigingen van het lichaam zijn meer typisch in de baptistische traditie.

begrafenisdiensten
de begrafenis-of herdenkingsdienst, die in een kerk of een uitvaartcentrum kan worden gehouden, is een religieuze dienst. Het primaire doel is om hoop te bieden aan de familie gebaseerd op een vast geloof in de opstanding van de doden. De dienst, uitgevoerd door een pastor, duurt 30 tot 60 minuten, maar kan langer zijn. De lokale pastor en de wensen van de familie kunnen helpen vorm te geven aan de exacte aard van de dienst. Typisch, zal er een aanroep, overlijdensbericht, lezingen uit de Schrift, hymnen, lofredes, een preek, afsluitende lezingen en afsluitende Muziek. De focus van de gebeden en lezingen is om Gods hulp te vragen ter voorbereiding op de ziel om God te ontmoeten, en hoop te geven aan de familie. Er zijn verschillende lezingen uit het oude en Nieuwe Testament die van grote waarde zullen zijn, en de pastor of begrafenisondernemer zal in staat zijn om selecties te delen waaruit de familie kan kiezen.

Muziek
traditionele muziek en hymnen die tijdens de begrafenis worden gezongen bevatten meestal woorden van bemoediging en hoop. Meer hedendaagse muziek mag worden opgenomen, zolang het maar religieus is. Bezoekers moeten zingen, tenzij het in strijd is met hun religieuze overtuigingen. De familie zal meestal in staat zijn om de hymnen te kiezen die het meest betekenisvol voor hen zijn.

Interment
een dienst wordt meestal gehouden op de begraafplaats na de begrafenis. De dienst kan zo eenvoudig zijn als een lezing uit de Schrift, bijvoorbeeld Psalm 23, (“De Heer is mijn Herder”) gevolgd door een gebed, of het kan veel uitvoeriger zijn, vooral als militaire of andere ceremonies betrokken zijn. De wensen van de familie bepalen hoe kort of uitgebreid de service is. Zowel familie als gasten meestal aanwezig. Zodra de kist aan de grond is toegewijd volgt een zegen van de pastor. Vaak volgt er een receptie in de kerk, een huis of een restaurant, waar mensen eten, verhalen en herinneringen van de overleden geliefde delen.

vanwege het gemeentelijk karakter van baptistische kerken, en omdat er ongeveer 43 baptistische denominaties zijn, zal een baptistische pastor uw beste adviseur zijn bij het regelen van een begrafenisdienst die past bij lokale gebruiken en tradities.

als voorbeeld van wat een” naar huis gaan ” dienst in de nationale Baptisten Conventie inhoudt, kunt u op deze link klikken. Om meer te weten te komen over de basisovertuigingen in de Southern Baptist Convention rond “Last Things” en additional core beliefs, kunt u klikken op deze link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.