Eustachi studeerde geneeskunde in Rome en Padua. Hij bracht het grootste deel van zijn professionele carrière door in Rome, waar hij anatomie onderwees, autopsies en dissecties uitvoerde, en diende als arts van de hertog van Urbino en uiteindelijk kardinaal Giulio Della Rovere. Hij was een aanhanger van de galenische anatomie, in tegenstelling tot zijn tijdgenoot Vesalius. Hij bestudeerde de anatomie van het inwendige oor en beschreef correct de buis die nu zijn naam draagt (de buis van Eustachius). In 1552 had Eustachi 47 platen getekend en gegraveerd met de menselijke anatomie die hij onderzocht had, maar slechts 8 platen werden gedrukt met tekst tijdens zijn leven. De ongepubliceerde platen werden pas in de 18e eeuw ontdekt door Giovanni Maria Lancisi, die in 1714 de overige platen met tekst publiceerde onder de titel Tabulae anatomicae Bartholomaei Eustachii. Als zijn hele verzameling platen tijdens zijn leven was gepubliceerd, is het waarschijnlijk dat zowel Eustachi als Vesalius zouden worden erkend als de medeoprichters van de moderne menselijke anatomie, in tegenstelling tot alleen Vesalius. Bronnen: http://exhibits.hsl.virginia.edu/treasures/bartolomeo-eustachi-1520-1574/ & https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/eustachi_bio.html & https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Eustachi Bron afbeelding: Wikimedia commons (public domain).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.