Et viktig formål Med Baptistbegravelsen er å tilby håp og trøst til familie og venner, og å huske livet til de avdøde. Dette håpet er basert på troen på de døde oppstandelse. På grunn av sitt mål om å trøste familien, kondolanser, visitas tjenester, og eulogies spille en viktig rolle I Baptistbegravelser.

På grunn Av menighetens Natur Baptistkirker, er det fleksibilitet i måten begravelser er organisert på, og den lokale pastoren vil alltid være den beste autoriteten på skikker som passer i en bestemt kirke.

Visitation
fordi et hovedformål med begravelsen er å tilby komfort til familien; besøk, typisk på et begravelseshjem, er en viktig del av tradisjonen. På disse visitations kondolanser tilbys til familien, erindringer av avdøde deles, og venner og familie gi hverandre gjensidig støtte. Kroppen er vanligvis tilgjengelig for visning i en åpen kiste, men det er valgfritt å se på kroppen. Kvinner og menn bør være kledd i mørke klær. Gjester som velger å se kroppen bør gjøre det på en rolig og verdig måte, viser respekt både til den avdøde og til familien.

både balsamering av kroppen for visning og kremering tjenester er akseptert, men tradisjonelle visninger av kroppen er mer typisk I Baptisttradisjonen.

Begravelse
begravelse eller minnegudstjeneste, som kan holdes i en kirke eller begravelsesbyrå, er en gudstjeneste. Dens primære formål er å tilby håp til familien basert på en fast tro på de dødes oppstandelse. Tjenesten, utført av en pastor, vil være 30 til 60 minutter lang, men kan være lengre. Den lokale pastoren og ønskene til familien kan bidra til å forme den nøyaktige natur tjenesten. Vanligvis vil det være en påkalling, nekrolog, opplesninger Fra Skriften, salmer, eulogies, en preken, avsluttende opplesninger og avsluttende musikk. Fokuset på bønnene og lesingene er å be Om Guds hjelp som forberedelse for sjelen til Å møte Gud og gi håp til familien. Det finnes en rekke målinger Fra Det Gamle Og Det Nye Testamente som vil være av stor verdi, og pastor eller begravelse direktør vil kunne dele valg som familien kan velge.

Musikk
Tradisjonell musikk og salmer sunget under begravelsen inneholder vanligvis oppmuntrende ord og håp. Mer samtidsmusikk kan inkluderes så lenge den er religiøs. Deltakere bør synge med mindre det bryter med deres religiøse tro. Familien vil vanligvis kunne velge salmer som er mest meningsfulle for dem.

Inter
en gudstjeneste blir vanligvis holdt ved graven etter begravelsen. Tjenesten kan være så enkelt som en lesning Fra Skriften, For Eksempel Salme 23, («Herren Er Min Hyrde») etterfulgt av en bønn, eller det kan være mye mer forseggjort, spesielt hvis militære eller andre seremonier er involvert. Familiens ønsker bestemmer hvor kort eller utførlig tjenesten er. Både familie og gjester deltar vanligvis. Når kisten er forpliktet til bakken en velsignelse av pastoren følger. Ganske ofte en mottakelse kan følge i kirken, et hjem eller en restaurant, hvor folk deler mat, historier, og minner om avdøde kjære.

på grunn Av menighetens Natur Baptistkirker, og fordi det er ca 43 Baptistmenigheter, Vil En Baptistpastor være din beste rådgiver for å arrangere en begravelsestjeneste for å matche lokale skikker og tradisjoner.

som et eksempel på hva en «Gå Hjem» tjeneste i National Baptist Convention innebærer kan du klikke på denne linken. For å lære om de grunnleggende troene I Southern Baptist Convention rundt «Siste Ting» og ytterligere kjerneverdier, kan du klikke på denne linken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.