Mål: å evaluere sensitiviteten og spesifisiteten til den modifiserte Evans blue dye test sammenlignet med den fiberoptiske endoskopiske evalueringen av svelging for å oppdage aspirasjon hos trakeostomerte pasienter.

Metoder: Denne observasjonsnøyaktighetsstudien inkluderte 17 pasienter innlagt på sykehus for respiratoriske komplikasjoner, utsatt for langvarig intubasjon, og av denne grunn trakeostomisert.

Resultater: gjennomsnittlig pasientalder var 60,2 ± 21,0 år. Aspirasjon ble identifisert hos 10 pasienter ved vurdering ved fiberoptisk endoskopisk evaluering av svelging; av disse hadde 1 aspirasjon ved vurdering ved modifisert Evans blue dye test. Fargeprøven hadde en sensitivitet på 10,0 prosent og spesifisitet på 100,0 prosent for å oppdage aspirasjon. Fiberoptisk endoskopisk evaluering av svelging viste ingen statistisk signifikante sammenhenger mellom aspirasjonstilstedeværelse og: tale-og språkterapivarighet, intubasjonstid eller trakeostomi pluss mekanisk ventilasjonsvarighet.

Konklusjon: Den modifiserte Evans blue dye-testen er enkel og billig, og krever ikke forkunnskaper i endoskopi; den kan brukes som en innledende screeningtest hos alle trakeostomerte pasienter for evaluering av aspirasjon. Fiberoptisk endoskopisk evaluering av svelging bør imidlertid brukes for en mer omfattende diagnose av trakeostomi pasienter, spesielt for de med høy risiko for aspirasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.