Byonic er navnet på en programvarepakke for peptid-og proteinidentifikasjon ved tandem massespektrometri. Denne programvaren, som nylig har blitt kommersielt tilgjengelig, muliggjør et mye bredere spekter av søkemuligheter enn tidligere søkeprogramvare som SEQUEST og Mascot. Byonic tillater brukeren å definere et vesentlig ubegrenset antall variable modifikasjonstyper. Byonic tillater også brukeren å sette en egen grense på antall forekomster av hver modifikasjonstype, slik at et søk kan vurdere bare en eller to tilfeldige modifikasjoner som oksidasjoner og deamidasjoner per peptid, men tillater tre eller fire biologiske modifikasjoner som fosforyleringer, som har en tendens til å klynge sammen. Derfor Kan Byonic søke etter titalls eller hundrevis av modifikasjonstyper samtidig uten en uoverkommelig stor kombinatorisk eksplosjon. Byonic Sin Wildcard Søk lar brukeren søke etter uventede eller ukjente modifikasjoner sammen med kjente modifikasjoner. Endelig, Byonic Glykopeptid Søk tillater brukeren å identifisere glykopeptider uten forutgående kjennskap til glykan masser eller glykosylering nettsteder. Curr. Protokoll. Bioinform. 40:13.20.1‐13.20.14. © 2012 Av John Wiley & Sons, Inc.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.