Abstract

Clostridioides difficile (tidligere Clostridium) er en viktig årsak til diare forbundet med helsetjenester, og er i økende grad til stede i samfunnet. Historisk Sett Ble c difficile infeksjon ansett som lett å diagnostisere og behandle. I løpet av de siste to tiårene, derimot, diagnostiske teknikker har endret seg i tråd med en større forståelse av fysiopatologi Av c difficile infeksjon og bruk av nye terapeutiske molekyler. Utviklingen av diagnosen viste at det var en viktig under-og feildiagnose Av c difficile infeksjon, understreker viktigheten av algoritmer anbefalt Av Europeiske og Nordamerikanske smittsomme sykdommer samfunn for å få en pålitelig diagnose. Tidligere ble metronidazol ansett som referansemedisin for å behandle c difficile infeksjon, men mer nylig vancomycin og andre nyere legemidler er vist å ha høyere kur priser. Tilbakefall av infeksjon er en viktig parameter i evalueringen av nye legemidler, og utfordringen er å målrette den rette populasjonen med det tilpassede terapeutiske molekylet. Ved flere tilbakefall anbefales fekal mikrobiotatransplantasjon. Nye tilnærminger, inkludert antistoffer, vaksiner og nye molekyler er allerede tilgjengelige eller i rørledningen, men mer data er nødvendig for å støtte inkluderingen av disse i praksis retningslinjer. Denne gjennomgangen tar sikte på å gi en baseline for klinikere å forstå og stratifisere deres valg i diagnose og behandling Av c difficile infeksjon basert på de nyeste tilgjengelige data.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.