signalstrøm er et af de mest grundlæggende aspekter af lydudstyr. Det er absolut vigtigt at være opmærksom på de begreber, der diskuteres nedenfor, hvis du vil forstå, hvordan du arbejder med lydudstyr eller-systemer, selv på det mest nybegynderniveau.

det grundlæggende:

et lydsignal fungerer som en strøm af vand, der er i konstant strøm og bevæger sig via rør (kabler) og vandhaner (forstærkere, blandere, kompressorer) på vej til højttalerne og i sidste ende dine ører. Alt udstyr i LYD har en indgang og en udgang, så lydstrømmen kan bevæge sig fra det ene udstyr til det næste.

opsætning:

her er et eksempel på en grundlæggende signalstrømsopsætning. En person taler ord ind i en mikrofon på en scene. Den ene ende af et kabel er tilsluttet mikrofonen, og den anden ende er tilsluttet blandekonsollen og forforstærkere. Flere kabler tilslut blanderen og forforstærkere til stedets højttalere. Se nu på, hvordan signalstrømmen anvendes til denne opsætning.

personen på scenen opretter det oprindelige signal eller input. Mikrofonen omdanner sin akustiske energi til elektrisk energi, og signalet udsendes i mikrofonkablet. Signalet strømmer gennem kablet til blandekonsollen.

blander:

når signalstrømmen når blandekonsollen, strømmer den på den måde, som producenten designede blandekonsollen. Hver konsolmodel er forskellig, og signalstrømmen kan variere mellem forskellige producenter. Det er en god ide at konsultere brugervejledningen for at få den bedste ide om blandekonsolens interne funktion. De fleste inkluderer diagrammer, der beskriver signalstrømmen gennem konsollen.

lydsignalet sendes til en af blandekonsolens kanaler, justeres til det korrekte niveau ved hjælp af kanalfaderen og udsendes derefter til det næste kabel. Lydsignalet strømmer til indgangene på forforstærkerne, som øger signalet. Lyden strømmer derefter fra forforstærkerne, gennem højttalerkablet og derefter til højttalernes indgange. Højttalerne vender den elektriske energi tilbage til akustisk energi, der kan fortolkes af det menneskelige øre. Lydsignalets rejse er således afsluttet.

Hvorfor Skal Jeg Pleje?

Hvordan giver kendskab til dette koncept dig en fordel? At kende begreberne bag signalstrømmen gør det muligt at oprette og nedbryde et system hurtigt og korrekt. Den vigtigste afhentning er, at hvert udstyr i lydsignalstrømmen har en indgang og en udgang.

hvor kommer lydsignalet fra, og hvor går det hen? Dette er det grundlæggende spørgsmål er at oprette lydsystemer.

forståelse af signalstrøm giver dig også mulighed for at foretage fejlfinding hurtigere og mere effektivt.

“lækager” er et signalstrømsproblem, du skal kigge efter, hvis du oplever problemer. Får du signaler fra andre mikrofoner, men ikke den til guitarforstærkeren? Kontroller hver del af signalstrømmen og ved eliminationsproces arbejde dig vej til den mulige lækage. Måske er der et løst kabel i signalstrømmen, eller en signalmodtager blev fejlagtigt slukket.

du vil være glad for, at du kender det grundlæggende i signalstrømmen, når katastrofen rammer fem minutter, før en begivenhed er planlagt til at begynde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.