mål: at evaluere følsomheden og specificiteten af den modificerede Evans blue dye test sammenlignet med den fiberoptiske endoskopiske evaluering af indtagelse for at detektere aspiration hos tracheostomiserede patienter.

metoder: Denne observationsnøjagtighedsundersøgelse omfattede 17 patienter indlagt på grund af luftvejskomplikationer, udsat for langvarig intubation, og af denne grund tracheostomiseret.

resultater: gennemsnitlig patientalder var 60,2 lus 21,0 år. Aspiration blev identificeret hos 10 patienter, når de blev vurderet ved fiberoptisk endoskopisk evaluering af indtagelse; af disse, 1 havde aspiration, når de blev evalueret ved modificeret Evans blue dye test. Farvestofprøven havde en følsomhed på 10,0 procent og specificitet på 100,0 procent til påvisning af aspiration. Fiberoptisk endoskopisk evaluering af indtagelse afslørede ingen statistisk signifikante sammenhænge mellem aspirationstilstedeværelse og: tale-og sprogterapiens varighed, intubationstid, eller trakeostomi plus mekanisk ventilationsvarighed.

konklusion: den modificerede Evans blue dye-test er enkel og billig og kræver ikke forudgående viden inden for endoskopi; det kan bruges som en indledende screeningstest hos alle tracheostomiserede patienter til evaluering af aspiration. Imidlertid bør fiberoptisk endoskopisk evaluering af indtagelse anvendes til en mere omfattende diagnose af trakeostomipatienter, især for dem med høj risiko for aspiration.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.