hlavním účelem baptistického pohřbu je nabídnout naději a pohodlí rodině a přátelům, a vzpomenout si na život zesnulých. Tato naděje je založena na víře ve vzkříšení mrtvých. Kvůli svému cíli utěšit rodinu, soustrast, návštěvní služby, a eulogies hrají důležitou roli v baptistických pohřbech.

vzhledem k sborové povaze baptistických církví existuje flexibilita ve způsobu, jakým jsou pohřby organizovány, a místní pastor bude vždy nejlepší autoritou pro zvyky vhodné v konkrétní církvi.

návštěva
protože hlavním účelem pohřbu je nabídnout pohodlí rodině; návštěvy, obvykle v pohřebním ústavu, jsou důležitou součástí tradice. Při těchto návštěvách jsou rodině nabízeny soustrast, vzpomínky na zesnulé jsou sdíleny a přátelé a rodina si navzájem poskytují vzájemnou podporu. Tělo je obvykle k dispozici pro prohlížení v otevřené rakvi, ale prohlížení těla je volitelné. Ženy a muži by měli být oblečeni v tmavém oblečení. Hosté, kteří se rozhodnou prohlédnout si tělo, by tak měli učinit tichým a důstojným způsobem, projevující úctu jak odcházejícím, tak rodině.

jak balzamování těla pro prohlídky, tak kremační služby jsou přijímány, ale tradiční prohlídky těla jsou typičtější v baptistické tradici.

pohřební služby
pohřební nebo zádušní služba, která se může konat v kostele nebo pohřebním ústavu, je bohoslužba. Jeho primárním účelem je nabídnout rodině naději založenou na pevné víře ve vzkříšení mrtvých. Služba, provádí pastor, bude 30 na 60 minuty dlouhé, ale může být delší. Místní pastor a přání rodiny mohou pomoci utvářet přesnou povahu služby. Typicky, tam bude vyvolání, nekrolog, čtení z Písma, hymny, velebení, kázání, závěrečné čtení a závěrečná Hudba. Zaměření modliteb a čtení je požádat o Boží pomoc při přípravě na duši, aby se setkala s Bohem, a poskytnout naději rodině. Existuje celá řada čtení ze Starého a Nového zákona, které budou mít velkou hodnotu, a pastor nebo ředitel pohřbu budou moci sdílet výběry, ze kterých si rodina může vybrat.

Hudba
tradiční hudba a hymny zpívané během pohřební služby obvykle obsahují slova povzbuzení a naděje. Soudobější hudba může být zahrnuta, pokud je náboženská. Účastníci by měli zpívat, pokud to neporušuje jejich náboženské přesvědčení. Rodina si obvykle bude moci vybrat hymny, které jsou pro ně nejvýznamnější.

pohřeb
bohoslužba se obvykle koná na hrobě po pohřbu. Služba může být stejně jednoduchá jako čtení z Písma, například Žalm 23 („Pán je můj pastýř“) následovaný modlitbou, nebo může být mnohem komplikovanější, zejména pokud se jedná o vojenské nebo jiné obřady. Přání rodiny určují, jak krátká nebo komplikovaná je služba. Obvykle se účastní rodina i hosté. Jakmile je rakev zavázána k zemi, následuje požehnání pastora. Docela často může následovat recepce v kostele, doma nebo v restauraci, kde lidé sdílejí jídlo, příběhy a vzpomínky na zesnulého milovaného člověka.

vzhledem k sborové povaze baptistických církví a vzhledem k tomu, že existuje přibližně 43 baptistických denominací, bude baptistický pastor vaším nejlepším poradcem při zajišťování pohřební služby tak, aby odpovídala místním zvyklostem a tradicím.

jako ukázku toho, co znamená služba“ jít domů “ v Národní baptistické Úmluvě, můžete kliknout na tento odkaz. Chcete-li se dozvědět o základních vírách v Southern Baptist Convention kolem „posledních věcí“ a dalších základních vír, můžete kliknout na tento odkaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.