cíle: vyhodnotit citlivost a specificitu modifikovaného testu na modré barvivo Evans ve srovnání s endoskopickým hodnocením polykání z optických vláken k detekci aspirace u pacientů s tracheostomií.

metody: Tato observační studie přesnosti zahrnovala 17 pacientů hospitalizovaných pro respirační komplikace, kteří byli podrobeni prodloužené intubaci, a z tohoto důvodu tracheostomizováni.

výsledky: průměrný věk pacienta byl 60,2 ± 21,0 let. Aspirace byla zjištěna u 10 pacientů při hodnocení endoskopickým hodnocením polykání z optických vláken; z toho 1 měl aspiraci při hodnocení modifikovaným testem na barvivo Evans blue. Test barviva měl citlivost 10,0% a specificitu 100,0% pro detekci aspirace. Endoskopické hodnocení polykání z optických vláken neodhalilo žádné statisticky významné souvislosti mezi přítomností aspirace a: délkou logopedické a jazykové terapie, dobou intubace nebo tracheostomií plus dobou mechanické ventilace.

závěr: test modifikovaného barviva Evans blue je jednoduchý a levný a nevyžaduje předchozí znalosti v endoskopii; může být použit jako počáteční screeningový test u všech tracheostomizovaných pacientů pro hodnocení aspirace. Pro komplexnější diagnostiku pacientů s tracheostomií by však mělo být použito endoskopické hodnocení polykání z optických vláken, zejména u pacientů s vysokým rizikem aspirace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.