Eustachi studoval medicínu v Římě a Padově. Většinu své profesní kariéry strávil v Římě, kde vyučoval anatomii, prováděl pitvy a pitvy, a sloužil jako lékař vévody z Urbino a nakonec kardinála Giulia Della Rovere. Byl zastáncem galenické anatomie, na rozdíl od svého současníka Vesalia. Studoval anatomii vnitřního ucha a správně popsal trubici, která nyní nese jeho jméno (Eustachova trubice). Do roku 1552 Eustachi nakreslil a vyryl 47 desek ukazujících lidskou anatomii, kterou zkoumal; během jeho života však bylo vytištěno pouze 8 desek s textem. Nepublikované desky objevil až v 18. století Giovanni Maria Lancisi, který v roce 1714 vydal zbývající desky s textem pod názvem Tabulae anatomicae Bartholomaei Eustachii. Kdyby celá jeho sbírka desek byla zveřejněna během jeho života, je pravděpodobné, že jak Eustachi, tak Vesalius by byli uznáni jako spoluzakladatelé moderní lidské anatomie, na rozdíl od pouze Vesalia. Zdroje: http://exhibits.hsl.virginia.edu/treasures/bartolomeo-eustachi-1520-1574/ & https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/eustachi_bio.html & https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Eustachi Zdroj obrázku: Wikimedia commons (public domain).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.